cfFp0twC8a3yW2yPPC8wDumW5SuwcdlZsJFakior
Bookmark

Tiga Amalan Dahsyat yang Setara Pahala Haji dan Umrah

Jika anda menjadi bagian dari masyarakat yang kurang beruntung karena belum dikaruniakan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh, maka berikut ini ada tiga amalan yang mudah dan murah tetapi mempunyai nilai setara dengan menunaikan ibadah haji dan umrah.

Salat Jamaah Lima Waktu di Masjid dan Salat Dhuha

Salat jamaah lima waktu di masjid adalah salah satu amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Umamah bahwa Rasulullah bersabda, 

“Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan shalat fardhu akan diberikan pahala ibadah haji.”²

Selain itu, orang yang mengerjakan salat dhuha di masjid juga akan mendapatkan pahala ibadah umrah. Rasulullah bersabda, 

“Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan salat dhuha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka akan diberikan pahala umrah.”²

Zikir Setelah Salat Shubuh Berjamaah Sampai Terbit Matahari dan Shalat Dua Rakaat

Zikir setelah salat shubuh berjamaah sampai terbit matahari dan shalat dua rakaat adalah amalan lain yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Rasulullah bersabda,

 “Siapa yang mengerjakan shalat subuh berjemaah, kemudian dia tetap duduk sambil dzikir sampai terbit matahari dan setelah itu mengerjakan shalat dua rakaat, maka akan diberikan pahala haji dan umrah.”³

Zikir yang dimaksud dalam hadits ini tidak sebatas melafalkan kalimat zikir, tetapi juga termasuk thawaf bagi orang yang berada di masjidil haram, serta majelis ilmu dan agama. Shalat dua rakaat yang disunahkan setelah terbit matahari dinamakan dengan shalat sunah isyraq.

Pergi ke Masjid untuk Menuntut Ilmu atau Mencari Kebaikan

Pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mencari kebaikan adalah amalan ketiga yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Rasulullah bersabda, 

“Siapa yang pergi ke masjid tidak bermaksud selain untuk menuntut ilmu atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan sempurna.”

Menuntut ilmu dan mengajar di masjid adalah bentuk ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Dengan ilmu, kita dapat memahami agama dengan benar dan mengamalkannya dengan baik. Dengan mengajar, kita dapat menyebarkan ilmu kepada orang lain dan mendapatkan pahala berlipat ganda.

Tiga Amalan Dahsyat yang Setara Pahala Haji dan Umrah

Kesimpulan

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Namun, Allah SWT memberikan kemurahan bagi hamba-Nya untuk mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji tanpa harus menunggu waktu tertentu dan menuju ke Makkah.

Tiga amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah adalah salat jamaah lima waktu di masjid dan salat dhuha, zikir setelah salat shubuh berjamaah sampai terbit matahari dan shalat dua rakaat, serta pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mencari kebaikan.

Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti orang yang mengerjakan amalan itu tidak diwajibkan haji dan umrah. Kewajiban haji dan umrah tetap berlaku bagi siapapun. Pahala ketiga amalan di atas diserupakan dengan pahala ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memotivasi (targhib) umat Islam untuk melakukannya.

Source: 

  1. nu.or.id
  2. islam.nu.or.id
  3. kabar24.bisnis.com

Post a Comment

Post a Comment

close