cfFp0twC8a3yW2yPPC8wDumW5SuwcdlZsJFakior
Bookmark

Apa Saja Doa-doa yang Disunnahkan untuk Dibaca Saat Beribadah Haji atau Umrah?

"Temukan doa-doa yang disunnahkan untuk dibaca saat beribadah haji atau umrah. Mulai dari doa niat haji dan umrah hingga doa saat melihat Ka'bah, thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melontar jumrah. Lengkap dengan terjemahan dan tata cara pelaksanaannya. Tingkatkan pengalaman spiritual Anda selama beribadah di Tanah Suci."

Berikut adalah beberapa doa-doa yang disunnahkan untuk dibaca saat beribadah haji atau umrah:

Doa Niat Haji

Doa niat haji adalah doa yang dibaca saat memasuki miqat atau tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Doa niat haji adalah sebagai berikut¹:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Labbaika Allahumma hajjan

Artinya: "Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk berhaji, ya Allah."

Doa Niat Umrah

Doa niat umrah adalah doa yang dibaca saat memasuki miqat atau tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Doa niat umrah adalah sebagai berikut¹:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Labbaika Allahumma 'umratan

Artinya: "Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk berumrah, ya Allah."

Doa Talbiyah

Doa talbiyah adalah doa yang dibaca secara berulang-ulang saat dalam keadaan ihram hingga selesai melontar jumrah aqabah pada hari raya Idul Adha. Doa talbiyah adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَةِ لَكَ والمُلْكُ لا شرِيْك لك

Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak

Artinya: "Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu tiada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanya milik-Mu tiada sekutu bagi-Mu."

Doa Saat Melihat Ka'bah

Doa saat melihat ka'bah adalah doa yang dibaca saat pertama kali melihat ka'bah di Masjidil Haram. Doa saat melihat ka'bah adalah sebagai berikut:

اللهُمّ أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام

Allahumma antas salam wa minkas salam fahyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wata'alaita ya dzal jalali wal ikram

Artinya: "Ya Allah Engkau sumber keselamatan dan dari-Mu-lah datang keselamatan. Berikanlah kami hidup yang sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam surga negeri keselamatan. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi Engkau wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan."

Doa Saat Thawaf

Doa saat thawaf adalah doa yang dibaca saat melakukan thawaf atau mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh putaran. Doa saat thawaf adalah sebagai berikut:

- Pada putaran pertama sampai keenam, membaca doa istiftah:

اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ ولِلهِ الحمد، اللهُ أكبرُ وأجل، اللهُ أكبرُ على ما هدانا

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajall, Allahu akbar 'ala ma hadana

Artinya: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan bagi-Nya segala puji. Allah Maha Besar dan Maha Agung. Allah Maha Besar atas petunjuk-Nya kepada kami."

- Pada putaran ketujuh, membaca doa istiftah sampai dengan Rukun Yamani (sudut ka'bah yang menghadap Yaman), kemudian membaca doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad:

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban naar.

Artinya: "Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka."

- Pada setiap putaran boleh juga membaca doa-doa lain yang disukai.

Doa Saat Sa'i

Doa saat sa'i adalah doa yang dibaca saat melakukan sa'i atau berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Doa saat sa'i adalah sebagai berikut:

- Pada bukit Shafa sebelum memulai sa'i membaca:

إِنَّ الصّفا والمروة من شعائرِ الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرًا فإنّ الله شاكرٌ عليمٌ

Innas shafa wal marwata min sya'aairillah faman hajjal baita awi'tamara fala junaha 'alaihi an yathawwafa bihimaa waman tathawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alimun.

Artinya: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barangsiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah atau umrah maka tidak ada dosanya baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui."

- Kemudian membaca:

أبدأ بما بدأ به الله تعالى

Abda'u bima bada'allahu ta'ala

Artinya: "Aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Ta'ala."

- Lalu membaca takbir tiga kali:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar

Artinya: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar."

- Kemudian membaca:

لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له المُلْك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كُل شئ قدير، لا إِله إِلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده

Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir, laa ilaaha illallaah wahdahu anjaza wa'dahu wanashara 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdah

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang menepati janji-Nya dan menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan musuh seorang diri."

- Pada bukit Marwah membaca doa yang sama seperti di bukit Shafa.

Doa Saat Wukuf di Arafah

Doa saat wukuf di Arafah adalah doa yang dibaca saat berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Doa saat wukuf di Arafah adalah sebagai berikut:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir la ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah.

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang menepati janji-Nya dan menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan musuh seorang diri."

Doa Saat Melontar Jumrah

Doa saat melontar jumrah adalah doa yang dibaca saat melempar batu ke tiap-tiap jumrah (tugu) yang melambangkan setan pada tanggal 10, 11, 12 atau 13 Dzulhijjah. Doa saat melontar jumrah adalah sebagai berikut:

- Pada jumrah pertama (jumrah ula) membaca:

الله أكبر

Allahu akbar

Artinya: "Allah Maha Besar."

- Pada jumrah kedua (jumrah wusta) membaca:

الله أكبر

Allahu akbar

Artinya: "Allah Maha Besar."

- Pada jumrah ketiga (jumrah aqabah) membaca:

الله أكبر

Allahu akbar

Artinya: "Allah Maha Besar."

- Setelah melempar jumrah pertama dan kedua, berdiri menghadap kiblat dan berdoa sesuai keinginan.

Demikian beberapa doa-doa yang disunnahkan untuk dibaca saat beribadah haji atau umrah. Semoga bermanfaat.

Post a Comment

Post a Comment

close